PCB相关

 1. 主题
 2. 作者
 3. 回复/阅读
 4. 最新回复
 • 请问,关于方孔的工艺限制有哪些?
  5***8A
  Thu Jul 29 10:31:39 CST 2021
  3
  95
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:50
 • 如何下单
  8***2A
  Thu Jul 29 10:08:50 CST 2021
  1
  61
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:46
 • 能做11mm的PCB吗?
  5***1A
  Thu Jul 29 09:53:57 CST 2021
  1
  92
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:45
 • 打样怎么收费20 元啊 当前回复有图片
  1***0A
  Thu Jul 29 09:42:11 CST 2021
  1
  44
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:41
 • 软件有BUG
  0***7A
  Thu Jul 29 09:31:56 CST 2021
  4
  23
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:39
 • 可以自己先拼板打样,然后再返单批量么?
  7***7W
  Thu Jul 29 09:23:32 CST 2021
  1
  16
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:36
 • 3D体会被挖空嘛 当前回复有图片
  2***6Z
  Thu Jul 29 08:41:24 CST 2021
  1
  19
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:34
 • 沉金厚度是否支持COB邦定连接方式?
  5***3A
  Wed Jul 28 23:14:52 CST 2021
  1
  14
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:33
 • 文件超过20M
  5***1S
  Wed Jul 28 22:45:01 CST 2021
  1
  17
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:31
 • pcb中开槽的宽度是多少
  3***9A
  Wed Jul 28 17:29:48 CST 2021
  1
  13
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:29
 • 下单显示免费,为啥下单后显示要20元
  3***3A
  Wed Jul 28 17:26:40 CST 2021
  1
  17
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:31
 • 现在都没有历史定单返单的连接了?怎么返单?
  0***0A
  Wed Jul 28 17:14:04 CST 2021
  1
  14
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:27
 • 请问我收到这样的信息是什么意思? 当前回复有图片
  3***9Y
  Wed Jul 28 16:42:41 CST 2021
  1
  14
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:24
 • 增值税发票抬头
  5***2A
  Wed Jul 28 15:53:23 CST 2021
  1
  8
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:44
 • 原打样10片,现在要生产5000,要拼版怎么下单
  4***3W
  Wed Jul 28 15:40:16 CST 2021
  1
  22
  官方工作人员(5***05G)
  2021-07-29 10:25
加载失败
X